2014. augusztus 28., csütörtök

Kellerwessel Klaus : Sáskanász (Téma: Féltékenység)

Szereplők:
Férj
Feleség
Szerető

[két imádkozó sáska lép be a hálószoba ajtaján. Friss házasok. A nőstény eddig a karjában vitte a férjet, és most leteszi.]

Férj: Ó, feleségem vagy végre, oly boldogító e tény!

Feleség: Most leteszlek az ágyra,s velem aztán akármit tégy!
Ó, úgy kívánlak, ó férjem, férjecském,
Adjunk hát életet kis sáskáknak ezen a szép estén!

[A férj eddig mosolyog, most azonban arca elkomorul, s így hagyja magát letenni az ágyra.]

Férj: ööö… Drágaságom! Szívem csücske!

Feleség: Mi az, mi bánt édes férjem?

Férj: Ugye egy megértő lányhoz mentem hozzá?
Mert ma, hát, nemigen lenne kedvem hozzá…

Feleség: Mihez?

Férj: Az etyepetyéhez!

Feleség: Miért? Elképedtem teljesen…
Miért? Mondd meg édes lelkem!

Férj: Fáj a fejem!

Feleség: Tessék?!

Férj: Hát… ÖÖÖ… Népünk más tagjai az akció után megeszik egymást, ugye? Nos, hát, nincs kedvem ahhoz, hogy megegyél! Tessék, kimondtam kerek-perec, nem akarom,hogy megegyél! Gondolom, megértesz…

Feleség: Férjecském! No de ilyet! Ez egy több ezer éves hagyomány! És kell az energia a peték lerakásához! Csak nem akarhatod, hogy a fiaink éhezzenek?!

Férj: Te se akarhatod, hogy én meghaljak, ugye?

Feleség (mereven nézi a férjét szája szélét nyalogatva)

Férj: UGYE NEM ?!

Feleség: Elég rád néznem, és összefut a nyál a számban…

Férj: TESSÉK??! Nem,én ezt nem vagyok hajlandó tovább csinálni! Elég legyen! Elválok!

Feleség: De a hagyomány…

Férj (ingerülten járkál fel-alá): Teszek a hagyományra! Te könnyen beszélsz!

Feleség: De… De…

Férj: Nincs semmi de! Ha én falnálak fel téged, neked se lenne kedved hozzá!

Feleség: A hagyományos nemi szerepek a legfontosabbak!

Férj: Ezért engedtelek én előre a metrón? Hogy megegyél?
Ezért fizettem abban a bárban? Hogy megegyél?
Ezért kértem meg a kezed? Hogy megegyél?
A hagyományos nemi szerepek hogy-hogy mindig a sáska-férfi ellen irányulnak?
Ti nők, úgy elvagytok az emancipációs mozgalmaitokkal; egyenlőséget férfiak és nők között! A férfiak rémuralma itt véget ér! De azért megeszitek a társatokat a nászéjszakán…

Feleség: Ennyire félted saját irhád?

Férj: A helyemben te is féltenéd! Különben is! Én nagy dolgokra vagyok hivatott!

Feleség (ironikusan): No hiszen! Mire?

Férj: Én született író vagyok!

[Feleség kuncog]

Férj: Nevess csak! De tudom,hogy én vagyok az évszázad költője! Sáskaspeare, Thomas Sáska, és Sás Kafka (tudod,az aki írt egy könyvet,amiben egy sáska emberré változik) mind elbújhatnak mögöttem!

[Feleség már nyíltan röhög]

Férj: Ezért nem ehetsz meg! Ha megennél, nem tudod, mekkora veszteséget okoznál a sáskaságnak! Nem hagyhatom! A civilizált világ érdekében,elválok!

Feleség (röhögve): Oszt honnan veszed, hogy született író vagy?

Férj: Az iskolában megdicsérték az elbeszélésemet hajdanán, de különben sem ez a lényeg! Ú,milyen gyönyörűen mosolyogsz… És a karcsú derekad… Úgy kívánlak…. Nem! Hess barbár sáskaösztönök! Civilizált sáska nem rohanhat vesztébe! A felfalás borzasztóan fáj!

Feleség (indulatosan): HIDD EL,NEM JOBBAN,MINT A PETERAKÁS!!! A PETERAKÁSNÁL NAGYOBB FÁJDALMAT MÉG SOSEM ÉREZTEM!

Férj (meglepetten): Micsoda? Te raktál már petét?

Feleség: Ööö…

Férj: TE MEGCSALTÁL!

Feleség: Hidd el… Izé… Nem volt olyan finom, mint amilyen te lehetsz…

Férj: Te megcsaltál! Hogy tehetted ezt? Ez azelőtt volt, hogy találkoztunk,ugye?

Feleség: Nem tudok neked hazudni…

Férj: Jézusom! Mégis azt tetted, annyi éven át: hazudtál! Miért nem szóltál?

Feleség (szomorúan bámul a földre): Sosem kérdezted…

Férj: Én ugyan nem falatom fel magam egy ilyen K_VÁVAL! Még mindig nem fér a fejembe, hogy hogy tehetted… Á! Úgyis elválok! Te erkölcstelen!

Feleség (kitör): Én lennék az erkölcstelen??? Én? Te is csak a pénzemért szerettél! Hozomány Hajhász Hülye! Idáig is,azon az egy koktélon kívül mindenre meghívattad magad! Csak a pénzemért szerettél, ha szerettél, minden alkalmat megragadtál, hogy boldoggá tetethesd magad, de amikor engem kéne boldoggá tenned, gyáva vagy! Férfinem szégyene! Nem áldoznád föl magad a szerelmed, és gyermekeid boldogságáért? Szerelem az ilyen? Ha nem szeretsz egy nőt, ne csodálkozz, ha más meg befogadja! Az, hogy megcsaltalak, a te hibád!

Férj (szintén kitör): HAZUGSÁG! Hogyhogy nem szerettelek?? Mindennél jobban! De te nem tudod, milyen fájdalmas, ha felfalnak…

Feleség: Mert te talán tudod?? Te talán tudod?

Férj (elbizonytalanodik): ööö… Hát,tudod édesem… El kell mondanom valamit… Óh,milyen szépek a csápjaid! Nem, nem! El kell mondanom valamit! A bal középső lábam…

Feleség: A háborús sebed?

Férj: Nem a háborúban vesztettem el… Ismered Sáskáné lányát?

Feleség: TE MEGCSALTÁL???

Férj: A lábammal fizettem érte…

Feleség (előbb dühös, majd felnevet): De hisz’ akkor kvittek vagyunk! Semmi akadálya egy boldog párkapcsolatnak!

Férj: De, hogy meg akarsz enni!

Feleség: Te kis pesszimista…

Férj: Nem, én elválok! Nem hagyom magam!

Feleség: NE férjecském! Mókuskám! Ne menj!

Férj: De megyek! Adios!

[a férj kiviharzik a szobából. A feleség egy ideig bámul utána. Egyszer csak egy hang szólal meg az ágy alól]

Feleség szeretője: No! Megetted már? Jöhetek?

Feleség: Várj a sorodra!

[a férje után rohan visszacsábítani a hitvesi ágyba.]vége

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése