2014. december 23., kedd

Vass Antónia: Hit (Téma: Hit)

Szereplők:
Mária Izabella nővér
Gergely testvér
Péter testvér

Kis templom hátsó kertje. A kert közepén fehér kőszobor, egy szentet ábrázol, aki keresztet tart. A szobor előtt egy pap, PÉTER térdel imádkozva, barna csuhában. Balról egy magasabb rangú pap és egy szürke ruhás apáca lép be.

GERGELY    Péter testvér… (Péter nem mozdul) Testvérem, Mária Izabella jött hozzád látogatóba.

MÁRIA          Péter, bátyám, nézz fel! Szeretettel jöttem. (közelebb lép, megpróbálja megérinteni Pétert, ám ő nyögve elfordul) Áldást kértem rád a tegnapi misén, hogy bocsásson meg minden bűnért, amit mi emberek egymás ellen elkövettünk.

GERGELY    Meg sem köszönöd a nővér jó szándékú cselekedetét.

MÁRIA          Hagyja, Gergely testvér. Bátyámnak súlyosabb dolgok nyomják a vállát, hiba volna efféle emberi kicsinyességek miatt megróni.

GERGELY    Bölcsen szólsz, Mária Izabella.

MÁRIA          (arrébb sétál, ahol Péter már nem hallhatja, Gergely követi) Elszomorít, hogy bátyámat így kell látnom.

GERGELY    Úgy tűnik, az Egyház nem nyugszik bele a magyarázatba, amit a tűzeset után adtunk, és Péternek még az év vége előtt távoznia kell a kolostorból.

MÁRIA          Szégyellem, hogy ilyen gyakran járok ide, és ilyen sokszor kívánom őt látni. Nem lenne illendő, és úgy vélem, jogos lenne távoltartást kérnem.

GERGELY    Természetes, hogy aggódsz, hiszen nemrég egy igen jó lelkű nővérünk távozott Péter miatt.

MÁRIA          (egy pillanatig elkomorodva habozik, lopva Péterre néz, majd újból elfordul) Tehát elbocsájtják?

GERGELY    Az Egyház, mint mondtam, már sejt valamit, és mindent újból átvizsgálnak.

MÁRIA          (idegesen) Mi mindent?

GERGELY    A tűz körülményeit, újra kihallgatják a testvéreinket és nővéreinket. És persze, minket is.

MÁRIA          (átvág a kerten) Meddig kell még zaklatni az ártatlanok lelkét? Így hogy nyugodhatna Klára nővér lelke békében?
GERGELY    Feldúltnak tűnsz.

MÁRIA          Te nem lennél feldúlt, Gergely testvér, ha egy olyan embert vádolnának gyilkossággal, aki nem csak hitben, de vér szerint is testvéred?

GERGELY    Beszélj Péterrel, és meg fogsz nyugodni. Kettesben hagylak vele.

MÁRIA          Ne menj, Gergely testvér!

GERGELY    Imádkozom érted, Mária Izabella! (el)

MÁRIA          (odalép Péterhez, aki azóta is a földön térdelve imádkozik) Imádott bátyám, drága Péter! Milyen szomorú a sors és mennyit szenvedtél, nem is tudván, hogy ami miatt meghurcolnak, azt egyedül egy gyarló embernek köszönheted, kit olyan közel hittél a szívedhez. Klára nővér testét forró lángok mardosták, és most ugyanúgy mardossák láthatatlan lángok a mi lelkünket. (szünet, csend) Hát nem szólsz? Édes testvérem, szüntelen imádkozol, míg én csak hamis megnyugvást ígérhetek (csend, végül Mária Izabella feláll). Imádkozz értem, Péter bátyám, imádkozz, mert a te büntetésed fizikai büntetés lesz, nekem viszont az égben kell majd számot adnom (arcát eltakarva kirohan.)


Péter tovább imádkozik. Sötét.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése