2015. február 25., szerda

Vass Antónia: A mosás (Téma: Őszinteség)

Tengerparti elhagyatott viskó belső tere. Szegényes bútorok, hevenyészetten összedobott ágy az egyik sarokban, a másik oldalon – eltorlaszolva a viskó bejáratát – hatalmas nyitott faláda. BOB a láda előtt térdel, és valamit keres benne. SYLVIA az ágyon ülve, elgondolkodva nézi, fehér pamuthálóinge szélét csavargatja, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve feláll.

SYLVIA          Vedd le!

BOB                (meglepődve megfordul) Mi?

SYLVIA          (parancsolón) Vedd le a ruhád!

BOB                Minek?

SYLVIA          Bűzlesz.

BOB                Ez… (megszagolja magát) a tenger szaga.

SYLVIA          Ez semmi más, csak az izzadságod. Na, gyerünk, vedd le, hadd mossam ki.

BOB                Egy jó kalóz sohasem enged egy ócska kis ringyó szavának.

SYLVIA         (felháborodva) Szóval ócska kis ringyó vagyok? Hát így állunk? Mosok rád, és egyből kurva vagyok?

BOB                (nyugodtan) Nézz magadra.

SYLVIA        Nézz te! (egy mozdulattal lerántja Bob derekáról a kardot tartó övet) Mit érsz a kardod nélkül? Egy kalóz kard nélkül nem csak kardtalan, de kartalan is.

BOB           (hirtelen feláll) Mi művelsz? (néhány hosszú pillanatig némán nézik egymást) Minek jöttél ide?

SYLVIA       (eltűr egy arcába lógó tincset) Azért vagyok itt, hogy elmondjam, amint visszatérünk Spanyolországba, hozzámegyek Albert von Galkhenberg grófhoz.

BOB               Von Galkhenberg? Külföldi? Valóban kitartottja lennél egy külföldinek? (a földre köp)

SYLVIA          A felesége leszek, mivel egy büdös kalóznak túl kurvás vagyok.

BOB            (odalép Sylviához, erősen megszorítja mindkét kezét) Az enyém vagy, és a szajhákon még kalózok közt sem szokás osztozni.

SYLVIA    És ha szeretem? Ha azt mondom, inkább választom a kínhalált, minthogy veled maradjak?

BOB                Hazudsz!

SYLVIA          Vedd le a ruhád.

BOB                HAZUDSZ!

SYLVIA          Mit rejtegetsz a ládában?

BOB                (hirtelen elengedi Sylviát, és lecsukja a láda fedelét) Nem a te dolgod.

SYLVIA          Vedd le a ruhád.

BOB                Minek?

SYLVIA          Tisztára mosom.

BOB                (letépi magáról az ingét, Sylvinának dobja. Ingerülten.) Minek?

SYLVIA         Ha már minden patyolatfehér lesz, beszélgetünk a hazugságokról. Őszintén. (a ládához megy, és arrébb tolja. A mozdulatra Bob egy pillanatra beleremeg) Ha visszatérünk Spanyolországba, hozzámegyek Albert von Galkhenberg grófhoz. (kimegy a viskóból, Bob egyedül marad)

BOB                Szajha.


(sötét)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése