2016. január 23., szombat

Kosztadinovszki Georgina Vanda: Szógenerátor (Téma: Szógenerátor)

Szavak: vörösberkenyefa, jegyzettömbbe, értelmezhetetlen, szögalakba, megfürödtem, szemlélődő, elkerülése, brigád, hazájából, mérnöki.

Helyszín: elmegyógyintézet

A Nyomozó egy széken áll, és a falnak tapad, míg a vádlott az asztalon fekszik.

NYOMOZÓ: Halljuk, mit keresett tegnap délután 13 óra 42 perc 5 másodperckor a szomszéd kertjében?
VÁDLOTT: Csak szemlélődtem. A szomszédom, a Lajos hívott meg magához egy sörre.
NYOMOZÓ: Jó, jó, de mit keresett a kertben?
VÁDLOTT: (ingerülten) Hát mondom, hogy szemlélődtem.
NYOMOZÓ: (mérgesen) Én azt értem, de ha egyszer meghívta magához, miért állt ott az ablak alatt, miért nem csengetett be?
VÁDLOTT: Mert amikor a házhoz közeledtem, meghallottam a felesége kiabálását, és meg akartam várni, amíg elmegy, mert el akartam kerülni a vele való találkozást.
NYOMOZÓ: És nem is hallott mást, csak a kiabálást?
VÁDLOTT: Meg egy lövésszerű hangot.
NYOMOZÓ: (gúnyosan) És ha már úgyis épp az ablaknál méltóztatott állni, egészen véletlenül nem látott valamit?
VÁDLOTT: Nem, mert a vörösberkenyefa eltakarta előlem a kilátást. Pontosabban a belátást.
NYOMOZÓ: Ez teljességgel értelmezhetetlen.
VÁDLOTT: Pedig roppant világos és egyszerű az egész. Abból a helyzetből, ahol én álltam, nem láthattam semmit, mivel a fa nagy terjedelme ezt nem tette lehetővé. Ha továbbra sem hisz nekem, kiszámolhatom önnek, hogy milyen szögalakban kellett volna elhelyezkednie a fának ahhoz, hogy belássak a házba. Mérnöki diplomám van, nem fog gondot okozni.
NYOMOZÓ: Ettől a jelen pillanatban eltekintek.

(Kopognak)

VÁDLOTT: (értetlenül néz)
NYOMOZÓ: Ez biztos a brigád lesz.
VÁDLOTT: (értetlenül) Brigád? Milyen brigád?
NYOMOZÓ: (komoran) Az, amelyik magát kiutasítja a hazájából az igazságszolgáltatás hátráltatása miatt.
VÁDLOTT: Ne már! De hát még meg is fürödtem, mielőtt ide jöttem, hogy jó benyomást tegyek önre.
NYOMOZÓ: Ez dicséretes, azonban korántsem elegendő.

(Senki nem felelt a kopogásra. Az Orvos belép a helyiségbe.)

ORVOS: Ne aggódjanak, ez csak rutinellenőrzés.
NYOMOZÓ: (értetlenül felnéz a jegyzettömbjéből) Már miért aggódnánk? Az egyetlen, akinek oka van az aggodalomra, az a Vádlott. Ő került rács mögé.
ORVOS: (félve az ablak rácsaira néz) Nos, mi jobb szeretjük ezeket védelmi biztosításnak hívni, mert ezek védik meg a bentieket a világban történő szörnyűségektől.
NYOMOZÓ: (az orvosnak) Mondja, maga normális?

VÉGE


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése